Korean Drama

Giới thiệu về các phim bộ hàn quốc và các đánh giá về phim.

Đánh Giá Cao

 1. Phim My Secret Romance
  Phim - by Hội Quán VN
  Updated: 18/3/17
 2. Phim Man to Man
  Phim - by Hội Quán VN
  Updated: 18/3/17
 3. Phim Chicago Typewriter
  Phim - by Hội Quán VN
  Updated: 12/3/17
 4. Phim Mystery Queen
  Phim - by Hội Quán VN
  Updated: 12/3/17
 5. Phim Whisper
  Phim - by Hội Quán VN
  Updated: 12/3/17

Xem Tất Cả (All) Tài Nguyên Nổi Bần Bật

 1. Phim Goblin

  Phim Yêu Tinh / Tình Chàng Yêu Tinh
 1. Hội Quán VN
  0/5, 0 ratings
  Updated:
  18/3/17
 2. Hội Quán VN
  0/5, 0 ratings
  Updated:
  18/3/17
 3. Hội Quán VN
  0/5, 0 ratings
  Updated:
  12/3/17
 4. Hội Quán VN
  0/5, 0 ratings
  Updated:
  12/3/17
 5. Hội Quán VN
  0/5, 0 ratings
  Updated:
  12/3/17
 6. Hội Quán VN

  Phim Bride of the Water God

  Phim Cô Dâu Thủy Thần
  0/5, 0 ratings
  Updated:
  23/2/17
 7. Hội Quán VN
  0/5, 0 ratings
  Updated:
  22/2/17
 8. Hội Quán VN

  Phim Romance Full of Life

  Phim Cuộc Sống Lãng Mạn
  0/5, 0 ratings
  Updated:
  22/2/17
 9. Hội Quán VN

  Phim Strong Family 2017

  Phim Gia Đình Bền Vững
  0/5, 0 ratings
  Updated:
  21/2/17
 10. Hội Quán VN

  Phim Strong Woman Do Bong Soon

  Phim Cô Nàng Mạnh Mẽ / Cô Gái Mạnh Mẽ / Quý Cô Mạnh Mẽ, Do Bong Soon
  0/5, 0 ratings
  Updated:
  21/2/17
 11. Hội Quán VN
  0/5, 0 ratings
  Updated:
  21/2/17
 12. Hội Quán VN

  Phim Perfect Wife

  Phim Quý Cô Hoàn Hảo / Người Vợ Hoàn Hảo
  0/5, 0 ratings
  Updated:
  21/2/17
 13. Hội Quán VN

  Phim My Only Love Song

  Phim Bản Tình Ca Duy Nhất Của Tôi
  0/5, 0 ratings
  Updated:
  21/2/17
 14. Hội Quán VN

  Phim Father is Strange

  Phim Người Bố Xa Lạ
  0/5, 0 ratings
  Updated:
  21/2/17
 15. Hội Quán VN

  Phim You Are Too Much

  Phim Giấc Mơ Làm Ca Sĩ / Giấc Mơ Làm Ca Sỹ
  0/5, 0 ratings
  Updated:
  21/2/17
 16. Hội Quán VN

  Phim Queen of the Ring

  Phim Nữ Hoàng Nhẫn
  0/5, 0 ratings
  Updated:
  21/2/17
 17. Hội Quán VN

  Phim The Liar and His Lover

  Phim Kẻ Nói Dối Và Người Tình (Hàn Quốc)
  0/5, 0 ratings
  Updated:
  20/2/17
 18. Hội Quán VN
  0/5, 0 ratings
  Updated:
  20/2/17
 19. Hội Quán VN

  Phim Tunnel

  Phim Đường Hầm
  0/5, 0 ratings
  Updated:
  20/2/17